Sunday, July 19, 2009

Alam Mulki dan Alam Malakut


1. Apakah perbezaan kedua alam ini.
2. Alam Mulki atau alam syahadah juga dipanggil alam nyata. Segala sesuatu dilihat terjadi dengan sebab dan akibat.
3. Alam Malakut ialah alam yang dilihat penuh dengan kekuasaan Allah swt. Untuk melihat ini bukan dengan mata kasar tapi dengan mata hati. Hati juga mesti bersih.
4. Kesimpulannya kedua-dua alam ini memang ujud pada masa sekarang. Alam Mulki dilihat dengan mata kasar dan Alam Malakut dilihat dengan Mata Hati. Itu sebab selama 10 tahun Anas sahabat Nabi saw tinggal bersama Nabi saw tidak pernah Nabi saw mengatakan mengapa buat ini atau mengapa tidak membuat ini. Ini kerana Nabi telah melihat semua kejadian adalah Kekuasaan Allah swt.
5. Oleh itu kita sebagai manusia biasa kadang-kadang kita lalai dengan melihat sesuatu dengan mata kasar dan pada masa itu kita berada dialam nyata dan kadang-kadang pula kita melihat dengan mata hati dimana kita berada dialam malakut. Ini semua bergantung kepada kebersihan hati.
6. Sebagai contoh apabila kita minum air. Apabila kita mengatakan sebab air maka hilang dahaga kita. Masa ini kita berada dialam nyata yang penuh dengan sebab dan akibat. Tetapi masa kita minum air tersebut kita mengatakan Allah swt yang menghilangkan dahaga kita maka masa itu kita berada dialam Malakut yang penuh dengan kekuasaan Allah swt.

1 comment:

Wahidiyah Jakarta said...

bisa gak untuk kedua alam tersebut jika di ilmiahkan dengan sebutan Alpha atau Theta dalam diri kita?